Kognitiv terapi

Kognitiv terapi, også kalt kognitiv atferdsterapi, er en psykologisk terapiretning som ser på sammenhengene mellom våre tanker – følelser – kroppslige reaksjoner – atferd.

Kognitiv terapi er en problemløsende tilnærming som gir innsikt i våre reaksjonsmønster. Gjennom den kognitive tilnærmingen oppnår man økt forståelse for hvorfor man reagerer som man gjør, og ikke minst, man lærer seg teknikker som hjelper å reagere på en mer hensiktsmessig måte.

Et viktig mål i kognitiv terapi er å legge til rette for å bryte onde sirkler som skaper psykiske plager.

I behandling utvikler du deg til å bli din egen terapeut.

Kognitiv terapi er en av de mest utbredte og etterspurte terapiretningene både nasjonalt og internasjonalt. Det er en godt dokumentert behandlingsmetode for en rekke psykiske lidelser. Se for eksempel NHI.no og søk kognitiv terapi for mer informasjon.