Metakognitiv terapi

Metakognitiv terapi baserer seg på forskning fra de siste 25 årene av menneskets selvreguleringsevne.

I metakognitiv terapi legger man mindre vekt på tankeinnhold og fokuserer heller på hvordan man tenker. Dessverre er negative tanker og -følelser helt vanlige og umulige å stoppe. Men det betyr ikke at disse opplevelsene må ødelegge hele dagen eller uken.

Tenk på følgende: Er det så farlig hva du tenker, når du kan bestemme deg for hvordan du tenker?

I metakognitiv terapi tar man sikte på å endre fastlåste negative tankemønster og deres bakenforliggende årsaker. På den måten kan man møte disse negative opplevelsene på en mer hensiktsmessig måte og heller fokusere på det man egentlig vil i livet.

Metakognitiv terapi er en anerkjent terapiretning som anbefales i behandling av ulike lidelser.