Om meg

Mitt navn er Javier Carocca Montero, jeg er kognitiv atferdsterapeut og psykiatrisk sykepleier.

Utdanningen er gjennomførte ved Norsk forening for kognitiv terapi (NFKT), hvor jeg både har gjennomført trinn 1 (kognitiv terapi for depresjon- og angstlidelser) og trinn 2 (kognitiv terapi ved sammensatte og alvorlige psykiske lidelser).

Psykiatrisk sykepleier utdanningen ble gjennomført ved Høgskole i Sør-Trøndelag.

Jeg er i tillegg i gang med utdanningen “Masterclass i Metakognitiv Terapi” gjennom Norsk forening for Metakognitiv terapi (NFMKT).

Jeg har jobbet i spesialisthelsetjenesten innen psykisk helsevern i over 13 år. Siden 2017 har jeg jobbet som behandler ved Korttidspoliklinikken ved Nidaros Distriktspsykiatriske Senter. I tillegg har jeg en 20% stilling ved Angst- og OCD-klinikken ved Nidaros DPS.

I behandling bruker jeg Kognitiv atferdsterapi (CBT), Metakognitiv terapi (MCT) og Eksponerings- responsprevensjonsterapi (ERP).

Mitt mål er å tilrettelegge for et best mulig behandlingsresultat sammen med deg.