Om meg

Mitt navn er Javier Carocca Montero og jeg åpnet Montero Terapi – din samtalepartner i 2019.

Jeg har jobbet i spesialisthelsetjenesten innen psykisk helsevern i over 13 år, senest som behandler ved Korttidspoliklinikken ved Nidaros Distriktspsykiatriske Senter.

Pr. i dag jobber jeg som Seniorrådgiver/terapeut ved Rådgivningstjenesten i Nav ved Senter for Jobbmestring.

Jeg er utdannet psykiatrisk sykepleier i bunn, men har videreutdanning i både Metakognitiv terapi og Kognitiv atferdsterapi.

Ved Norsk forening for Metakognitiv terapi (NFMKT) er jeg utdannet til “MCT-Institute®registered therapist Level 1”.

Ved Norsk forening for kognitiv terapi (NFKT) har jeg både gjennomført trinn 1 (kognitiv terapi for depresjon- og angstlidelser) og trinn 2 (kognitiv terapi ved sammensatte og alvorlige psykiske lidelser).

Psykiatrisk sykepleier utdanningen ble gjennomført ved Høgskole i Sør-Trøndelag.

I behandling bruker jeg enten Metakognitiv terapi (MCT), Kognitiv atferdsterapi (CBT) eller Eksponering- og responsprevensjonsterapi (ERP) som tilnærming, gjerne etter avtale med klienten.

Mitt mål er å tilrettelegge for et best mulig behandlingsresultat sammen med deg.